Humane wetenschappen (3de graad)

Gemeenschappelijke basisvorming

Vak Uren
N.C. Zedenleer - Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
natuurwetenschappen 2
lichamelijke opvoeding 2
Subtotaal 20

Specifiek gedeelte

Vak Uren
cultuurwetenschappen 3
gedragswetenschappen 3
Subtotaal 6

Complementair gedeelte

Vak Uren
Engels 2
Frans 1
wiskunde 1
Duits of Spaans 2
Subtotaal 6

Totaal

Totaal 32