Humane wetenschappen - 4de jaar

Gemeenschappelijke clusters

Mens & maatschappij Uren
geschiedenis 2
levensbeschouwing 2
atelier kunst & geschiedenis 1
JOS (jij op school) 1
Taal & cultuur Uren
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
taallab Nederlands 1
taallab Frans 0,5
atelier Frans 0,5
taallab Engels 0,5
STEM Uren
wiskunde 4
L.O. 2
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
atelier informatica 1
atelier STEM 1,5

Specifieke vakken

Vak Uren
algemene gedragswetenschappen 1
filosofie 1
kunstbeschouwing 1
sociale en politieke wetenschappen 1

Totaal

Totaal 32

Project = clusteroverschrijdend