Humane wetenschappen - 4de jaar

Gemeenschappelijke basisvorming

Vak Uren
N.C. Zedenleer - Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
wiskunde 4
fysica 1
chemie 1
biologie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Subtotaal 24

specifiek gedeelte

Vak Uren
Cultuurwetenschappen 2
gedragswetenschappen 2
informatica 1
Subtotaal 5

Complementair gedeelte

Atelier Uren
STEM of TAAL & CULTUUR 2
JOS 1
Subtotaal 3

Totaal

Totaal 32