Wetenschappen - wiskunde (3de graad)

Gemeenschappelijke basisvorming

Vak Uren
N.C. Zedenleer - Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 2
biologie 1
fysica 1
chemie 1
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
Subtotaal 21

Specifiek gedeelte

Vak Uren
Wiskunde 4
biologie 1
fysica 1
chemie 1
Subtotaal 7

Complementair gedeelte

Atelier Uren
Biologie 1
fysica 1
chemie 1
informatica 1
Subtotaal 4

Totaal

Totaal 32