Mee te nemen bij inschrijving

Om in te schrijven zijn de volgende documenten vereist:

  • een inschrijvingsattest type 3 of type 9, afgeleverd door een daartoe bevoegd C.L.B.
  • een psychiatrisch verslag
  • de kids-ID, eID of ISI-kaart van het kind
  • de eID van beide ouders (voor het rijksregisternummer)

Persoonlijke fiche

Van elke leerling wordt een persoonlijke fiche samengesteld die zoveel mogelijk nuttige gegevens over de leerling bevat. De ouders dienen elke wijziging in de persoonlijke toestand zo snel mogelijk aan de school door te geven.

Teneinde het recht op privacy van de individuele persoon te vrijwaren, kan het leerlingendossier slechts ingekeken worden door de directie of de personeelsleden met medeweten van de directie.