Een gelukkig nieuwjaar

Alle kinderen en volwassenen van De Sassepoort - Spoor 9
wensen jullie een gelukkig nieuwjaar vol warme momenten!