Een overzicht

Als je kind positief test (of in quarantaine moet), laat dan de school zo snel mogelijk iets weten.

Quarantaineregels

  • Als je kind een hoogrisicocontact had buiten school (op de sportclub, jeugdbeweging, bus...) en het moet in quarantaine, dan mag het kind de quarantaine verlaten om naar school te komen.
  • Bij een besmetting binnen het gezin of de familiekring, moet je kind mee in quarantaine.
  • Indien een kind/klas in quarantaine zou moeten na een besmetting op school, zullen wij jullie steeds persoonlijk contacteren. Wanneer 25% van de klas besmet is, moet de volledige klas in quarantaine.

Maatregelen op school

  • Alle kinderen en volwassenen, behalve de kleuters, dragen een mondmasker binnen. Buiten mag het uit. Breng dus zeker eentje mee van thuis. Als je het eens een dag vergeten bent, mag je een masker halen bij Eva.
  • We blijven inzetten op voldoende verluchten. Kleed je dus voldoende warm aan. Alle lokalen op school zijn voorzien van een CO2-meter.
  • We houden de klasgroepen zoveel mogelijk gescheiden.