De Sassepoort

De Sassepoort is een freinetschool voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen (type 3). De Sassepoort ziet de gedragsproblemen van kinderen als een reactie op situaties die zij als ondraaglijk of onaanvaardbaar ervaren, die gevoelens van angst, onveiligheid, bedreiging oproepen, waarmee ze niet kunnen omgaan. Zij vinden te weinig rust in zichzelf en lijken genoodzaakt om voortdurend te reageren op wat er rondom hen gebeurt.

Gedragsproblemen

Veel mensen bekijken kinderen met gedragsproblemen als kinderen die liever hun goesting doen, die niet willen gehoorzamen, als kinderen die opstandig zijn en zich niet willen aanpassen, die druk en agressief zijn. Meestal gaat men op zoek naar een diagnose, in de hoop dat hier een behandeling op volgt, via medicatie of het aanleren van nieuwe vaardigheden, die de problemen doet verdwijnen. Dit heeft meestal een heel wisselend succes. Veel problemen blijken toch niet zo eenvoudig op te lossen.

Andere kijk

De Sassepoort vindt dat deze aanpak voorbijgaat aan de eigenheid van de kinderen en de problemen die ze hebben. Mens zijn, mens worden, is complex. Iedereen worstelt wel eens met zichzelf en de wereld rondom zich. De meeste mensen vinden een geruststellende manier om daarmee om te gaan, maar kinderen met gedragsproblemen dus niet. Zij vinden te weinig rust.
Deze kijk op gedragsproblemen vraagt om een andere soort van onderwijs en zorg, temeer daar kinderen vaak op De Sassepoort toekomen met een weerstand ten opzichte van schools werk. De zin om te leren is sterk verminderd of ontbreekt. De basis hiervoor vindt De Sassepoort in de institutionele pedagogiek en het freinetonderwijs.

Onze brochure

Lees meer over de interne afspraken op school in onze brochure.