In het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B organiseren wij ons onderwijs volgens “de visie Stedelijk Onderwijs Gent oriënterende eerste graad”.

Voor de Freinetmiddenschool houdt dit concreet in:

1ste leerjaar A: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • 2 uur “domein”: intensief, projectmatig en ervaringsgericht verkennen van één domein naar keuze (Latijn en cultuur / kunst en creatie / wetenschappen en techniek (STEM) / welzijn en maatschappij / economie en organisatie) onder begeleiding van een gespecialiseerde domeinleraar.
  • 1 uur “oriëntatie”: projectmatig en ervaringsgericht verkennen van de 8 domeinen (taal en cultuur, kunst en creatie, wetenschappen en techniek (STEM), welzijn en maatschappij, economie en organisatie, sport, voeding en horeca, land- en tuinbouw) onder begeleiding van de titularis. Het kennismaken met de verschillende basisopties in het 2e leerjaar A en mogelijke vervolgtrajecten komt hierbij aan bod.
  • 1 uur "leerlingenklasseraad": samen met de klastitularis het welbevinden op individueel- / klas- / schoolniveau bespreken. Ook de klas- en schoolorganisatie en projecten komen hier aan bod.
  • 1 uur extra wiskunde: de leerlingen zo optimaal en gedifferentieerd mogelijk voorbereiden op de leerstof van de volgende leerjaren.

1ste leerjaar B: oriënterend in de lessentabel (keuzegedeelte):

  • 3 uur extra “techniek”: biedt de mogelijkheid om, binnen het vak techniek (9 uur in totaal) , 4 van de 5 domeinen  (kunst en creatie / wetenschappen en techniek / welzijn en maatschappij / economie en organisatie) intensief, projectmatig en ervaringsgericht te verkennen.
  • 1 uur “oriëntatie”: begeleiding door de titularis. Oriëntatie van de individuele leerlingen staat hierbij centraal. Ook andere persoonlijkheids- en groepsvormende thema’s komen aan bod.
  • 1 uur extra Nederlands: de leerlingen zo optimaal en gedifferentieerd mogelijk voorbereiden op de leerstof van de volgende leerjaren.
orïenterend