Adres en telefoonnummer

Offerlaan 1, 9000 GENT

09 / 269 33 00

Dagindeling

8.30 - 9.20 Lesuur 1

9.20 - 10.10 Lesuur 2

10.10 -10.30 Pauze (20’)

10.30 - 11.20 Lesuur 3

11.20 -12.10 Lesuur 4

12.10 – 13.00 Middagpauze (50’)

13.00 - 13.50 Lesuur 5

13.50 - 14.40 Lesuur 6

14.40 - 14.55 Pauze (15’)

14.55 - 15.45 Lesuur 7 *

15.45 - 16.35 Lesuur 8 **

* 1B en BVL We houden ons zo veel mogelijk aan bovenstaand schema. Afwijkingen kunnen, omwille van organisatorische redenen, echter noodzakelijk zijn in de klassen van (bv. beschikbaarheid van praktijklokalen). Dit zou kunnen inhouden dat bepaalde klassen wekelijks op één of twee schooldagen slechts 6 uur les hebben en op één of twee schooldagen acht uur les - 1A en 2A hebben altijd een 7de lesuur

** 2A heeft elke donderdag een 8ste lesuur

Het juiste lesrooster wordt bij het begin van het schooljaar en nadien, bij elke wijziging, tijdig via de planningsagenda aan de leerlingen en hun ouders gecommuniceerd.

Middagpauze

Wij verwachten dat alle leerlingen op school blijven tijdens de middagpauze. Ze kunnen er een warme maaltijd bekomen of warme soep of een belegd broodje. Dit tegen democratische prijzen.

Avondstudie

Wij voorzien avondstudie voor de leerlingen van de Freinetmiddenschool Gent. Zij kunnen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, na schooltijd, terecht in ons Open Leercentrum om er, onder toezicht van een leerkracht of opvoeder, te werken aan taken en lessen.

Smartschool

Onze Freinetmiddenschool Gent maakt gebruik van het leerplatform Smartschool om met jullie (ouders en leerlingen) te communiceren. We gebruiken één gemeenschappelijk platform voor de Freinetmiddenschool, De Wingerd en de VIP-school: "decampusschoolgent.smartschool.be"

CLB

Interstedelijk CLB, Jubileumlaan 215, 9000 Gent

Tel. 09 235 09 00, Fax 09 266 19 98, www.iclb.be