Inschrijven en rondleidingen voor schooljaar 2020-2021

Heb je interesse om jullie zoon/dochter in te schrijven in de Harp ? Dan ben je van harte welkom op onze ouder rondleidingen. Je krijgt tijdens de rondleiding informatie over de werking en hoe je kan inschrijven. Daarnaast de mogelijkheid om jullie vragen te stellen en last but not least piepen we even in de klassen.

Ben je graag aanwezig op één van volgende rondleidingen, kies een datum uit deze link https://cally.com/ppxwycr8i3ipf9ne

en laat jouw volledige naam achter op de dag dat je wenst te komen. Je bent dan ingeschreven voor de rondleiding. 

Voorziene rondleidingen (elke rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur – rondleidingen op woensdagnamiddag en avond zijn uiteraard zonder de kinderen J)

* Maandag 13 januari 2020 - 9 u

* Donderdag 16 januari 2020 - 17u

* Woensdag 22 januari 2020 - 14u

* Vrijdag 31 januari 2020 - 13u30

* Vrijdag 7 februari 2020 - 9u

* Maandag 10 februari 2020 - 13u30

* Woensdag 19 februari 2020 - 9u 

* Donderdag 20 februari 2020 - 14u

 

Welke kinderen kunnen aanmelden ?

Alle kinderen geboren in 2018 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2021. Ook voor oudere kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld ?

Dan kunt u in de late inschrijvingsperiode nog een plaats zoeken maar veel scholen zullen dan al vol zijn. We raden u aan om zeker aan te melden.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden ?

U kunt uw kind aanmelden voor alle Gentse scholen van het gewoon onderwijs. U meldt uw kind het best aan voor 5 scholen of meer. Dit betekent niet dat u minder kans maakt op een plaats in uw favoriete school! Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat u uw kind kunt inschrijven in een school van uw keuze.

Gaat uw kind volgend schooljaar naar een school van het buitengewoon onderwijs, dan hoeft u het niet aan te melden. U kunt uw kind rechtstreeks inschrijven in de school. Heeft uw kind een verslag voor het buitengewoon onderwijs, maar wilt u het toch inschrijven in een gewone school ? Maak dan wel gebruik van het aanmeldingssysteem.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang ?

Neen, het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden en uw gegevens aan te passen.

 

Aanmeldingsperiodes:

4-15 februari 2019: inschrijvingsperiode in de school voor de voorrangsgroepen °2017 (broers en zussen en kinderen van personeel).

Wat verstaan we onder broers en zussen ?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen.

  1. Broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
  2. Halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
  3. Kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en –zussen)

 

2-31 maart 2020: aanmeldingsprocedure. Start 12u ’s middags, afsluiten 12u ’s middags.

28 april 2020 vanaf 's middags: resultaat bekend aan de ouders en de scholen.

4-26 mei 2020: inschrijvingsperiode voor kinderen met een toewijzing

29 mei 2020: start vrije inschrijvingsperiode in de school zelf

 

Is mijn kind een indicator of niet-indicator leerling ?

Een indicatorleerling is een leerling van wie

  1. De moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
  2. Het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.

De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen.

 

Voor meer info omtrent het inschrijvingssysteem.

http://meldjeaan.be