Praktische info

De schooluren

7u30: start opvang door BO (buitenschoolse opvang)

8u20: start klassen

10u00: speeltijd

10u30: terug naar de klas

12u10: middagpauze (op woensdag einde schooldag en start opvang in BO)

13u45: terug naar de klas

15u25: einde schooldag – start opvang

15u40: registratie kinderen die opgevangen worden door BO

16u00: registratie kinderen lagere school

18u00: einde opvang