Buitenschoolse opvang De Vlieger: algemene info

Wasstraat 120, 9000 Gent

BO De Vlieger is verbonden aan Freinetschool De Vlieger. In onze groepsopvang werken we, net als op de school, in verticale groepen.

De groepen in de BO volgen de klasgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden eten, spelen en leven samen. Elke groep heeft een vaste aandachtsbegeleider die de kinderen goed kent en een nauw contact heeft met de juf.

Elke groep heeft zijn eigen lokaal, in de nabijheid van het klaslokaal. Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen staat centraal. Kinderen moeten op een leuke manier hun vrije tijd kunnen beleven. Ze groeien naar zelfstandigheid en leren zelf keuzes te maken. We werken nauw samen met de ouders en de school.

Kleuters die er nood aan hebben, kunnen ’s middags slapen.

In de vakantie is er een uitgebreide themawerking.

Je kan de bo bereiken op bo.vlieger@stad.gent en 09/323 55 88