Wat weten we wel al voor de start van volgend schooljaar?

Als we de dagelijkse cijfers bekijken van het stijgende aantal Corona besmettingen per dag vanaf medio juli moeten we rekening houden met verschillende scenario's...

 

Scenario's uitgewerkt voor onderwijs.

Onderaan dit bericht geven we jullie graag een overzicht mee van deze scenario's (zie bijlage)

We zijn heel blij dat er voor de basisscholen (kleuter en lager) vooropgesteld werd dat alle kinderen steeds voltijds terug naar school kunnen komen.

Momenteel worden nog concrete draaiboeken uitgewerkt, zodat we ons in augustus ook goed kunnen voorbereiden op een nieuwe start. We weten al veel, maar nog niet alles.

Want alles hangt af van het aantal Corona besmettingen die op dit moment alarmerend zijn in Vlaanderen (eind juli 2020)

Wat we jullie wel al kunnen meegeven is:

- Infoavonden in augustus zoals we het de voorbije jaren voorzien hebben zijn nog onder voorbehoud, aangezien we dan nog de huidige richtlijnen moeten opvolgen en geen activiteiten met ouders in de school mogen inplannen. Zolang de richtlijnen op dit vlak niet helemaal helder zijn kunnen we nog geen alternatief voorstellen.

Waar is nog onduidelijkheid over:

- zullen we warme maaltijden kunnen aanbieden in de lagere school?
- zullen we de ouders terug kunnen ontvangen in de school zoals voorheen?
- welke activiteiten kunnen doorgaan

Corona scenario 1 september 2020