Pedagogische studiedag school

Mits inschrijving kunnen de kleuter leefgroep en eerste leefgroep terecht bij de buitenschoolse opvang Pagadderke.