Atelier

Atelier is een Freinettechniek waarbij de leerkrachten en soms ook vrijwilligers of ouders een aanbod voorstellen waar telkens een klein groepje kinderen aan deelnemen. Naaien, toneel spelen, dansen, timmeren, affiches maken, basketballen, zingen, levend rekenen, een buurtwandeling maken,…alles kan.
De kinderen kiezen een atelier naar keuze. We werken dan klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend, dus in elk atelier zitten er kinderen samen van kleuter tot en met de derde graad.
Zo leren we elkaar beter kennen wat het samenhorigheidsgevoel vergroot en kunnen we sterk inzetten op coöperatie.
Op deze manier kunnen kinderen proefondervindelijk verschillende expressievaardigheden en andere competenties ontwikkelen en beleven.

Praktisch:

Wil je graag een atelier begeleiden en jouw talent of hobby met ons delen laat het ons zeker weten. Zie je het niet zitten om een atelier alleen te begeleiden dan kan je dit gerust samen met een leerkracht doen.