De Freinetvisie van Stad Gent

Aan de basis liggen altijd de kinderen. We kijken en luisteren naar hen, we zien en horen vanuit hun ogen, oren, en niet te vergeten, hun buik. Bij elke goeiemorgen screenen we. Wat zien we? Voelen we? Wat nemen we mee naar onze klaswerking van die dag?

Elke Freinettechniek sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Onze taak ligt in het uitbreiden, hogerop brengen van hun ervaringen, interesses, motivaties, ... 4 pijlers liggen in het Freinetonderwijs steeds aan de basis. Kom hieronder er alles over te weten.

De expressie

Impressies en ervaringen brengen we tot uiting op een expressieve manier. Via expressie brengen we de beleving tot leven. Dit zorgt voor verdieping binnen de ervaring die de kinderen zojuist beleefd hebben. We kunnen het uiten aan de hand van verschillende Freinettechnieken: vrije tekst, manuele expressie, handenarbeid, dans, muziek, theater, wiskunde, lichamelijke en mondelinge expressie, werkstukken.

Een expressie kan zowel individueel als in groep ontstaan en kan gedeeld worden via ateliers, forums, tentoonstellingen, rondes, ...

Ervaringsgericht werken

Door vrij te mogen exploreren en experimenteren ontstaat intrinsieke motivatie. Het kind wil het leven grijpen, begrijpen en ingrijpen. Elk kind doorloopt tastenderwijs een eigen leerproces en heeft dit ook zelf mee in handen. De autonomie van elk kind staat hierbij zeer centraal.

Door te werken op een ervaringsgerichte wijze (binnen zinvolle en functionele contexten), wordt bij deze basispijler het zelfstandig en zelfgestuurd leren sterk aangemoedigd op alle domeinen. Het onderwijs is gericht op ervaringen en de rol van de leraar blijft hierbij heel belangrijk. Tastenderwijs leren staat niet voor laat ze maar doen. Kinderen krijgen de kans ervaringen op te doen, te exploreren en experimenteren, dat verbreed wordt door de inbreng en feedback van medeleerlingen en de leraar. 

De communicatie

Freinetonderwijs geeft kinderen zeer veel kansen om te communiceren met elkaar. Het kind krijgt via verschillende rondes de kans om ervaringen te delen, zichzelf te tonen en hun werk te presenteren. Een praatronde, reflectieronde, oriëntatieronde of actuaronde, ze kunnen alleen of zelf ook samen aan bod komen.

Interactie via reflectie en feedback, niet enkel van de leraar, maar ook van de medeleerlingen. Het werkt verdiepend en verruimend voor het kind en de groep. We overstijgen het incidenteel leren en komen tot ontwikkelend leren. De leraar is het model en gaat in interactie via een actieve luisterhouding. Zij/hij zet kinderen aan tot het verder ontdekken van de mogelijkheden via open vraagstelling, parafraseren, ... 

De coöperatieve klasorganisatie

Democratie betekent samen werken, samen leren, samen verantwoordelijkheden opnemen, samen problemen oplossen, samen school maken. Ook de leraar speelt een belangrijpe rol door de manier hij/zij communiceert en kinderen de kans en ruimte geeft om dingen samen te doen. Daarnaast zijn ook grenzen. Niet alles kan en mag beslist worden door de kinderen. 

Volwassenen houden steeds de veiligheid in het oog, voor het individu én de groep. De leraar gaat met de kinderen in gesprek en bewaakt de grenzen zodat kinderen niet uitgesloten maar wel op hun verantwoordelijkheden worden gewezen.