De visie van Het Eiland

Natuurlijk leren

We vertrekken en werken als school dus steeds vanuit de interesses en ervaringen van het kind. We laten ons leiden door wat er leeft in het kind om zo verder te gaan en nieuwe doelen te stellen. Op die manier houden de intrinsieke motivatie van onze kinderen steeds hoog. Aan de hand van leerwandelingen leren we uit het dagelijkse leven en de dagelijkse context, binnen maar ook buiten het schoolgebeuren. Dit alles zorgt voor een natuurlijk leerproces.

Zinvol werk

Binnen de klaswerking zorgen we als leerkracht voor zinvol participerend werk om zo de vooropgestelde doelen te bereiken. We houden de link met de realiteit hoog want onze school is de weerspiegeling van de maatschappij. We maken hiervoor gebruik van coöperatieve werkvormen: De klaskrant, de schoolraad, kringwerking, forum of zelf ateliers. Belevingen van de kinderen vormen de basis voor zinvol werk. Bij ons op school kunnen kinderen schilder, dichter, componist, auteur, danser, acteur, zanger, beeldhouwer, wetenschappen en zelf filosoof zijn.

Zelfinitiatief

Onze kinderen worden gezien als mentor van hun eigen leerproces. In een veilig klasklimaat bieden we verschillende werkvormen aan. Zo leren de kinderen inzicht krijgen in hun eigen vaardigheden maar ook om creatief en innovatief aan de slag te gaan. We willen onze leerlingen inzicht geven in hun eigen leerproces. We brengen de ontwikkelingen samen in kaart om ze van dicht bij op te volgen. Deze manier van werken stimuleert het in handen nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Leerkracht als begeleider

De leerkracht is begeleider van het leer- en groeiproces van de kinderen, ze staan tussen de kinderen. Door het samen maken van afspraken en regels, zorgt de leerkracht voor een veilig klasklimaat. Dit zorgt dan weer voor maximale kansen in hun ontwikkeling. 

Ook ouders nemen we mee in het leer -en groeiproces van hun kind door duidelijke en continue communicatie. We organiseren formele contacten zoals een infomoment of oudercontact maar evengoed informele contacten zoals schoolfeesten kunnen aan bod komen.

Diversiteit en differentiatie

De diversiteit is een weerspiegeling van onze maatschappij en zien we als meerwaarde binnen onze school. Iedereen is anders en dit biedt tal van kansen om te groeien, samen te leven als mens en groep. We hebben respect voor ieder individu én onszelf. De verscheidenheid tussen kinderen maken het klasgebeuren rijker. 

We bieden maximale kansen op alle mogelijke vlakken: cognitie, sociaal en emotionele ontwikkelingen, rekening houdend met ieders eigenheid en sociale achtergrond. 

Veilige speel- en leeromgeving

Afspraken, zowel op kind- als klasniveau, maken we samen. Een klaswerking en schoolgebeuren leeft, kinderen reflecteren mee hoe onze school draait. Ze stellen dingen in vraag, brengen ideeën en oplossingen aan. 

Op de schoolraad bespreken kinderen de organisatie van onze school en ontdekt men al doende hoe een democratische samenleving functioneert. Binnen de samenleving van onze school leren kinderen hun persoonlijke grenzen en de grenzen van de groep kennen en zoeken daarin wederzijds respect en verantwoordelijkheid. 

Zorg dragen voor onszelf, de ander en de omgeving.