Algemene info

Schoolkaai 23, 9000 Gent

In Het Trappenhuis vinden we spelen en plezier superbelangrijk. We besteden aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van alle kinderen. Kinderen spelen vrij binnen en buiten. Onze binnen- en buitenruimtes vloeien in elkaar.
Wie nood heeft aan een middagdutje kan dit in een afzonderlijke slaapkamer doen.

Op stap in de buurt

Regelmatig gaan we op stap in de buurt, naar de speeltuin of doen we boodschappen in de buurtwinkels.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties werken we per week met een thema waarin fantasie, beweging en creativiteit zeker aan bod komen.