Ouderwerkgroep

Help! Een werkgroep!? Met ouders en leden van het team? Wat doen die daar? Zijn dat niet vreselijk saaie vergaderingen? En heeft dat allemaal wel zin?

Hieronder de antwoorden op al deze en nog andere vragen!

 • De ouderwerkgroep is een groep van ouders en vertegenwoordigers van het schoolteam. Wat ons bindt: we willen allemaal dat de kinderen de tijd van hun leven beleven op het Trappenhuis!
 • Betrokkenheid is het sleutelwoord. We willen graag dat alle ouders zich zo betrokken mogelijk voelen bij de school: dat ze zich thuis voelen op school, dat ze op de op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de klas, hoe hun kind het stelt in de klas, ....
 • De belangrijkste rol van de ouderwerkgroep is dan ook die van een forum waarop ouders kunnen vertellen wat er leeft op de school en hierover in dialoog kunnen gaan met het schoolteam. Samen zoeken we oplossingen om de kwaliteit van het onderwijs en het leven op school nog te verbeteren, de betrokkenheid van ouders te verhogen, …
 • We proberen als ouderwerkgroep de school te ondersteunen waar mogelijk:
  • door bijvoorbeeld financiële acties te organiseren: met de opbrengsten kan de school aankopen realiseren waarvoor anders geen budget is.
  • door de organisatie van werkdagen (vaak samen met andere werkgroepen). Op deze dagen wordt er gewerkt aan de speelplaats, wordt er opgeruimd, worden de klassen klaargemaakt voor het volgende schooljaar, etc.
  • door de organisatie van thema-avonden rond een specifiek onderwerp waar de ouders graag meer info over willen. Dat kan zowel gelinkt zijn aan de Freinet-pedagogie, maar evengoed gaan over een opvoedkundig probleem waarmee ouders worden geconfronteerd.

Activiteiten die leuk of succesvol waren worden herhaald en er worden nieuwe initiatieven bedacht.

 • We werken ook vaak samen met andere werkgroepen, zoals de werkgroep financiën (die de school helpt om het budget zo efficiënt mogelijk te beheren/besteden), het feestcomité (die de feesten, recepties, eetfestijnen) organiseert (en altijd zorgt voor een leuke sfeer).

Praktisch?

We komen 1 keer per maand samen. Dat is altijd ’s avonds. Er wordt hard gewerkt (en ook veel gelachen ?). Oh ja, en de vergaderingen zijn ook bijna altijd op tijd afgelopen. Belangrijk voor de babysit of om nadien nog even na te kunnen praten.  Daarnaast helpen we ook een handje op de activiteiten die op school worden georganiseerd (werkdagen, thema-avond, financiële actie, …).

Belangrijk: je hoeft je als lid van de ouderwerkgroep natuurlijk niet te engageren om aan alle vergaderingen en activiteiten deel te nemen!

Wil je deze werkgroep iets vragen, lid worden of feliciteren, maar weet je niet goed bij wie je daarvoor moet zijn? Spreek dan even Lieselotte (directeur) of Tom (beleidsondersteuner) aan of stuur een mailtje naar trappenhuis.dir@onderwijs.gent.be. Zij verwijzen je graag door!