Werking communicatiewerkgroep

Communicatie is meestal een topbezigheid!

We maakten een sandwichbord waarop staat dat er op woensdagochtend koffie is voor iedereen.

We handletterden het krijtbord waar ouders geregeld halt mogen houden voor belangrijk nieuws.

We beten onze tanden stuk op een vernieuwd en goed geïllustreerd infoboekje.

We hebben altijd meer ideeën dan tijd.

We dachten diep na over een update van het logo en de kleuren. Uiteindelijk was dat niet nodig: de Stad Gent stroomlijnde de communicatie voor al haar scholen. All good!

We vergaderen een paar keer per jaar over kwesties als Questi, de website…

We begonnen onze carrière in 2016 met een uitgebreide analyse en een dikke communicatierichtlijn. De samenvatting kun je hier downloaden (pdf).

We bedachten een baseline voor de school: een knappe wijze bende!

En we schreven ook 5 geboden:

DE 5 GEBODEN VAN DE TRAPPENHUISCOMMUNICATIE:

Het Trappenhuis is een knappe wijze bende!

De groep gaat voor, dat heerlijke zootje ongeregeld. Bij die groep horen kinderen, team én ouders. Iedereen is knap en wijs op zijn manier. Elk talent telt en iedereen levert een bijdrage.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

We houden van mondelinge communicatie.

Mondeling is het makkelijker om nuances te verhelderen en taalgrenzen te overbruggen.

Maar we weten ook dat we niet zonder schrijven kunnen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

We hebben in de communicatie extra aandacht voor kwetsbare groepen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

We beperken het aantal afvraagmomenten en zijn zo duidelijk mogelijk.

Hoe zit het team in elkaar? Bij wie kun je terecht met welke vragen? Hoe ziet het schoolfeest eruit?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Communiceren doen we samen. In verschillende richtingen. Iedereen doet mee.

Problemen worden op tafel gegooid, oplossingen samen gezocht. Het kan dat werkgroepjes even hun ding doen, maar we letten erop dat iedereen die op de hoogte moet zijn dat ook is.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wil je deze werkgroep iets vragen, lid worden of feliciteren, maar weet je niet goed bij wie je daarvoor moet zijn? Spreek dan even Lieselotte (directeur) of Tom (beleidsondersteuner) aan of stuur een mailtje naar trappenhuis.beleid@onderwijs.gent.be. Zij verwijzen je graag door!

Communicatierichtlijn Samenvatting