Onze school

  • Beleid

    Op deze pagina kan je de documenten raadplegen rond de uitgangspunten en het schoolreglement onderwijs van stad Gent. U vindt eveneens het intern schoolreglement, het pedagogisch project en meer informatie rond Zorg en ICLB op onze school.