Vanaf schooljaar 2018-2019 is er een nieuw gezamenlijk online aanmeldingssysteem voor alle Gentse secundaire scholen. Leerlingen die instappen in het secundair onderwijs dienen zich dus langs deze weg aan te melden.

Het volledige artikel kan u op de volgende pagina terug vinden:
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijvingen-secundair-onderwijs

Maandag 8/1/2018 - vrijdag 26/1/2018:

  • voorrangsperiode broers en zussen 1ste leerjaar
  • voorrangsperiode kinderen personeel 1ste leerjaar

Vrijdag 2/2/2018 -  vrijdag 23/2/2018:

  • voorrangsperiode ‘indicator/niet-indicatorleerlingen’ 1ste leerjaar = aanmeldingsprocedure

Maandag 5/3/2018 - vrijdag 23/3/2018:

  • omzetten toegangsticket in inschrijving 1ste leerjaar

Maandag 5/3/2018:

  • reguliere inschrijvingen 1ste leerjaar

Maandag 16/4/2018:

  • inschrijvingen 2de leerjaar en 2de en 3de graad

INFO - RONDLEIDING

We verwelkomen u graag op onze opendeurdag op 24/2/2018. U kan die dag een rondleiding krijgen, de leerlingen aan het werk zien, al uw vragen stellen aan de leerkrachten of opvoeders en leerlingenbegeleiders.

Ook indien het voor u niet mogelijk is om op onze opendeurdag aanwezig te zijn, vinden we het belangrijk om tijd voor u te maken. Contacteer ons gerust voor een afspraak. We ontvangen u voor een persoonlijke rondleiding of gesprek. Tel: 09 269 86 00

Graag meebrengen bij inschrijving:

  • Geldige identiteitskaart van de nieuwe leerling en de begeleidende ouder(s).
  • Attesten of het laatste rapport van de nieuwe leerling.
  • Een kopie van de raadgevingen en/of opmerkingen van het CLB of de vorige school.

Een minderjarige leerling moet vergezeld zijn van minstens één van de ouders of van de voogd. Leerlingen die niet vergezeld zijn van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen niet ingeschreven worden.

Hier vindt u nog meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2018-2019: