Inschrijvingen en rondleidingen in Hotelschool Gent

INSCHRIJVINGEN IN TIJDEN VAN COVID-19

De overheid heeft opgelegd dat inschrijvingen tot en met 31 augustus 2020 enkel op afstand kunnen.
Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een inschrijving nog fysiek gebeuren op de school.

Hoe inschrijven?
Per telefoon of per e-mail (of heel uitzonderlijk: fysiek op de school)
Zie onderstaande contactgegevens.

Procedure 
Nadat u hebt doorgegeven dat u wenst in te schrijven, ontvangt u hiervan een bewijs bij voorkeur per e-mail of eventueel per post. Hierdoor heeft u een bewijs van datum en tijdstip van inschrijving, welke van belang is indien klassen dienen volzet verklaard te worden.

Procedure afspraak op de school
Om een impressie te krijgen van onze school kunt u een rondleiding krijgen. 
Hiervoor dient u een afspraak te maken. Dit kan via het algemeen nummer. 

Om veiligheidsredenen wegens de coronacrisis laten wij enkel de leerling met zijn/haar ouders toe in de schoolgebouwen en vragen wij om geen broers/zussen mee te brengen.
Aan alle bezoekers vragen wij om een mondmasker te dragen. Dit voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van ons personeel.

Wenst u telefonisch in te schrijven?
Wenst u een afspraak voor een nieuwe inschrijving en/of wenst u een rondleiding in onze schoolgebouwen?

Neem contact op via het onthaal op het algemeen nummer of stuur een mail (zie onderstaande contactgegevens)

Tel.:           09 269 86 00
E-mail:      hotelschool.inschrijvingen@onderwijs.gent.be

Wat hebben we nodig om te kunnen inschrijven?

  • een geldige identiteitskaart van de nieuwe leerling en de begeleidende ouder(s);
  • een minderjarige leerling moet vergezeld zijn van minstens één van de ouders of van de voogd (leerlingen die niet vergezeld zijn van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen niet ingeschreven worden);
  • eventueel een laatste rapport van de vorige school

Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen!

Het team van de Hotelschool Gent