Je eerste stappen in het Secundair Onderwijs!

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 start in Vlaanderen de modernisering van het secundair onderwijs. Gedurende de daaropvolgende 6 schooljaren zal telkens het volgende jaar in de vernieuwde structuur georganiseerd worden tot een volledig vernieuwde invulling van de studierichtingen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Ook de Hotelschool Gent gaat ervoor ! Het hele team heeft meegewerkt aan een eigen invulling van het eerste jaar, waarbij de kernwaarden van het Stedelijk Onderwijs Gent het uitgangspunt blijven: kansen en uitdagingen bieden, zachte overgang en een krachtige leeromgeving. We gaan ervan uit dat de keuze voor het ontwikkelen van je talent belangrijker is dan het bijwerken van tekorten.

We willen samen met de leerlingen een leergemeenschap ontwikkelen, waarbij we vooral leren van elkaar en waar iedere jongere zijn eigen leerproces mee kan sturen om zijn persoonlijke sterktes en talenten, en mogelijkheden te zien groeien. Op de Hotelschool Gent zal je ‘levensecht’ kunnen proeven: je leert op verschillende manieren,  in echte situaties, in een diversiteit aan leeromgevingen.

Zowel jongeren die reeds een keuze gemaakt hebben als zij die nog even willen verkennen en zoekend zijn naar hun interesses kunnen bij ons terecht: wij blijven zowel de A als de B-stroom aanbieden in de eerste graad.Klik hier voor Lessentabel 1 A

Klik hier voor Lessentabel 1 B

Basisgeletterdheid

Met de basisgeletterdheid verplicht de overheid bepaalde eindtermen met elke individuele leerling apart te bereiken op het einde van de eerste graad, zowel voor 1A als voor 1B. Deze eindtermen zijn absoluut noodzakelijk om onze jongeren te laten opgroeien tot volwassenen die in onze maatschappij kunnen leven.

Deze competenties zijn:

  • Digitale competentie/Leercompetentie
  • Wiskundige competentie 
  • Competentie in het Nederlands
  • Financieel-economische competentie

De Hotelschool Gent heeft hier bijzondere aandacht aan besteed:

  • extra uren Nederlands
  • extra uren wiskunde
  • geen derde taal in 1B
  • in de Begeleidingsateliers zal bijzondere aandacht besteed worden aan het bereiken van de basiscompetenties, eventueel met extra ondersteuning voor een individuele leerling.
  • In 1B een extra co-leerkracht in de Begeleidingsateliers om het bereiken van de basiscompetenties nog meer te ondersteunen.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de heer Baudu,  opvoeder van de eerste graad.
 

Dit kan via het algemeen nummer 09 235 24 40.


 

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen!