Dag van de leraar

Zaterdag 5 oktober 2019 was het dag van de leraar. De directie bedankt het lerarenteam en ondersteuningsteam voor hun dagelijkse inzet voor onze leerlingen. Dankzij hen kunnen jonge talenten groeien, mogen leerlingen eens een misser begaan en worden het echte top vaklui. #HotelschoolGent #Klasbak #Dagvandeleraar Ook Stad Gent bedankt het onderwijzend personeel. (Klik op de link.) https://persruimte.stad.gent/182406-stad-gent-lanceert-actie-met-enorme…