HARTveilige school

Sinds december 2019 heeft Hotelschool Gent, in de Lange Violettestraat, een AED-toestel. Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED maakt een analyse van het hartritme van het slachtoffer. Het toestel geeft automatisch een stroomstoot indien dit nodig blijkt te zijn. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je dus als hulpverlener verbaal door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je kunnen overnemen. Via onderstaande link kan je een filmpje bekijken van het Rode Kruis. Hier kan je zien hoe zo een toestel werkt. https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/hulptips/w… Met dank aan onze preventieadviseur, Arnold Suttels om hiervoor te zorgen! #HotelschoolGent #Hartveilig