Inschrijvingen nieuwe leerlingen 2020-2021

Kiezen voor Hotelschool Gent? Natuurlijk, da's kiezen voor smaak en goesting!

Aanmeldingsperiode is verlengd!

Omwille van de geldende coronamaatregelen wordt de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs verlengd tot en met 8 mei 2020 (12u ’s middags). Hierdoor krijgen ouders meer ruimte om zich te informeren over hun schoolkeuze nu sommige secundaire scholen hun infodagen hebben  geannuleerd. Daarnaast kan er langer ondersteuning geboden worden bij het online aanmelden voor zij die moeilijkheden ondervinden.  Dit houdt wel in dat je als ouder pas op 15 mei 2020 in de late namiddag een mail zal krijgen met het resultaat van je aanmelding. Ook als je je kind nu reeds hebt aangemeld. Als je een plaats krijgt toegewezen in een school, kan je je kind daar vanaf 16 mei 2020 inschrijven. Meer info: www.aanmeldensecundairescholen.gent

 

Wenst u zich in te schrijven in Hotelschool Gent?

Dit kan door onderstaande stappen te volgen.

START inschrijvingen voor nieuwe 1ste jaars via digitaal aanmeldingssysteem: 
maandag 23/03/2020 vanaf 12u00 (tot en met vrijdag 08/05/2020, om 12u00)
via https://meldjeaan.gent.be/
Minstens één school naar voorkeur invullen (je mag zelf kiezen hoeveel scholen je opgeeft)

Bekendmaking resultaat aanmeldingssysteem (via e-mail met resultaat) aan ouders: vrijdag 15 mei 2020

Start inschrijvingen nieuwe 1ste jaars met bevestiging keuze van Hotelschool Gent op de school zelf: vanaf maandag  16 mei 2020 tot en met vrijdag 10 juni 2020 

Start inschrijvingen nieuwe 1ste jaars zonder bevestiging keuze van Hotelschool Gent MAAR INDIEN NOG OPENSTAANDE PLAATSEN op de school zelf: vanaf maandag 16 mei 2020 tot en met vrijdag 10 juni 2020 

Zaterdag 11/06/2020: iedereen kan inschrijven voor 1ste jaar voor de nog openstaande plaatsen (indien nog beschikbaar)

START inschrijvingen alle andere jaren (2de jaars tot en met 7de jaars), rechtstreeks op de school: mogelijk vanaf maandag 25/05/2020

OPENDEURDAG HOTELSCHOOL GENT: ZATERDAG 16 mei 2020 van 11.00 u. t.e.m. 17.00 u. in de Lange Violettestraat (onder voorbehoud)

Via onderstaande link vindt u meer concrete info over aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs Gent:
www.aanmeldensecundairescholen.gent

We verwelkomen u ook graag op onze opendeurdag op zaterdag 16/05/2020 (onder voorbehoud). U kan die dag een rondleiding krijgen, de leerlingen aan het werk zien, al uw vragen stellen aan de leerkrachten of opvoeders en leerlingenbegeleiders.

Wat hebben we nodig om te kunnen inschrijven?

-een geldige identiteitskaart van de nieuwe leerling en de begeleidende ouder(s);
-een minderjarige leerling moet vergezeld zijn van minstens één van de ouders of van de voogd (leerlingen die niet vergezeld zijn van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) kunnen niet ingeschreven worden);
-eventueel een laatste rapport van de vorige school

Wenst u een afspraak of hebt u nog vragen?
Neem contact op via het onthaal op het algemeen nummer of stuur een mail (zie onderstaande contactgegevens)

Tel.:           09 269 86 00
E-mail:      hotelschool.inschrijvingen@onderwijs.gent.be

Het team van de Hotelschool Gent