CLIL op school!

Hotelschool Gent wordt CLIL-school vanaf schooljaar 2023-2024

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is een vorm van meertalig onderwijs: onderwijs in een niet-taalvak in een andere taal dan het Nederlands. Die ‘andere taal’ is in Vlaanderen het Frans, Engels of Duits. Een leerkracht economie geeft zijn vak bijvoorbeeld in het Frans, of een leerkracht Duits geeft esthetica in die taal. Je school mag ook onderdelen van een of meerdere vakken aanbieden via CLIL.

Voor Hotelschool Gent starten we met CLIL in het 5de middelbaar dubbele finaliteit/TSO in schooljaar 2023-2024 voor de vakken economie en geschiedenis.  Behalve in het Nederlands zullen deze vakken ook worden aangeboden in het Frans. Leerlingen zullen kiezen of ze de vakken in het Nederlands of in het Frans volgen. Weldra krijgen de leerlingen het 4de middelbaar dubbele finaliteit/TSO enkele proeflessen in het Frans van economie en geschiedenis om hen warm te maken en (zelf)vertrouwen te geven voor CLIL-onderwijs. Meertaligheid is in onze sector immers belangrijk.

In de toekomst zal CLIL ook worden ingevoerd in het 6de middelbaar dubbele finaliteit/TSO en in de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit/BSO.

Hotelschool Gent gaat hiermee resoluut verder op het pad van innovatief culinair ondernemerschap en is hiermee opnieuw koploper en voorloper in het culinair onderwijs in Vlaanderen.
 

Klil op de afbeelding om te vergroten.