Hartelijk welkom op onze website!

De Hotelschool Gent is een school voor technisch en beroepsonderwijs in het studiegebied Voeding, met keuze uit de volgende studierichtingen:

•  Brood- en Banketbakkerij (en Confiserie/Chocoladebewerking)
•  Hotel
•  Restaurant en Keuken

De Hotelschool Gent is een school waar leerlingen worden opgeleid tot bekwame beoefenaars van beroepen die het leven van de mensen een stuk aangenamer maken.

Omgaan met klanten, voorkomen en taalgebruik zijn daarin heel belangrijke waarden: het zijn prioriteiten in ons opvoedingsproject, samen met het verwerven van een gedegen theoretische kennis en een uitmuntend vakmanschap.

Wij willen jonge mensen afleveren die het waarmaken in het beroepsleven!

Dit vergt een niet te onderschatten inzet van onze leerlingen, maar elke studierichting aan de Hotelschool Gent staat garant voor een boeiende en veelzijdige opleiding met optimale kansen op werk…

Veel surfplezier!