Het schoolreglement van de Hotelschool Gent bestaat uit drie delen:

  • Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs
  • Intern Reglement Hotelschool Gent
  • Studiereglement Hotelschool Gent

Het Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het intern- en studiereglement werd goedgekeurd door het hoofd IVA Stedelijk onderwijs Gent.

Algemeen schoolreglement voor het secundair onderwijs

Dit algemene schoolreglement is hetzelfde voor alle scholen van IVA Stedelijk Onderwijs Gent.
Het bevat algemene bepalingen betreffende onder meer de toelatingsvoorwaarden, aan- en afwezigheden, gedragsregels, verzekeringen, evenals leefregels en de tuchtmaatregelen.

Intern Reglement Hotelschool Gent

Het interne reglement bevat de specifieke regels voor de Hotelschool Gent. Deze omvatten de bepalingen en leefregels in overeenstemming met het pedagogisch project van de school.

In het kader hiervan hechten wij heel veel belang aan de afspraken m.b.t. gedrag en houding van de leerlingen, evenals de specifieke vereisten i.v.m. voorkomen, kledij en materiaal.

In dit deel is tevens de bijdrageregeling opgenomen.

Studiereglement Hotelschool Gent

Het studiereglement geeft een overzicht van het studieaanbod van de school, het evaluatiesysteem voor dagelijks werk/examens/geïntegreerde proef en het deliberatiereglement, zoals toegepast voor de Hotelschool Gent.
Tevens bevat het uitleg over de begeleidende en delibererende klassenraden, de schoolkalender en een overzicht van de stage regeling.