Lessentabel 3 TSO - Horeca (vanaf schooljaar 2021-2022)

De nieuwe lessentabel met ingang van schooljaar 2021-2022 komt weldra online op onze website.
De naamsverandering van de studierichting en aanpassing van bijhorende lessentabel past binnen de modernisering van het secundair onderwijs opgelegd door de Vlaamse regering.

Tijdslijn invoering modernisering secundair onderwijs

     LEERJAAR                            START MODERNISERING

  • 3de middelbaar                    Schooljaar 2021-2022
  • 4de middelbaar                    Schooljaar 2022-2023
  • 5de middelbaar                    Schooljaar 2023-2024
  • 6de middelbaar                    Schooljaar 2024-2025
  • 7de middelbaar                    Schooljaar 2025-2026