De studierichting Hotel is een TSO-opleiding.

Dit betekent een behoorlijk pakket algemene vakken, met heel wat aandacht voor talen (Nederlands, Frans, en Engels) en daarnaast ook wiskunde, aardrijkskunde en geschiedenis.
De opleiding behelst ook een aantal technische vakken waaronder o.m. dranken- en wijnkennis, dieetleer, menu- en receptenleer, keukentechnologie, restauranttechnologie, en toegepaste economie / boekhouden. Eén dag in de week wordt besteed aan afwisselend Keukenpraktijk en Restaurantpraktijk.

In totaal zijn er 36 lesuren per week.