De studierichting Restaurant en Keuken is een BSO-opleiding.

Het pakket algemene vakken is minder uitgebreid dan in het TSO. De hoofdbrok omvat het vak PAV (Project Algemene vakken) waarin de lees-, reken- en schrijfvaardigheden aan bod komen, maar ook een stukje aardrijkskundige en maatschappelijke vorming. Daarenboven is er ook nog ruimte voor een uurtje Frans en Engels per week.

In de technische vakken komt vooral de vaktechnologie aan bod, maar ook drankenleer en boekhouden.

De praktijklessen vormen het hoofdbestanddeel van deze opleiding. Per week worden twee dagen besteed aan Keuken- en Restaurantpraktijk en daarnaast wordt er elke week 2 uur demonstratie gegeven.

In totaal zijn er 36 lesuren per week.