INTO

Integratiefase opleiding

De Cirkel wil de leerlingen nog een extra duwtje in de rug geven naar tewerkstelling. Het is een extra schooljaar waarin we de brug tussen willen slaan tussen de arbeidsmarkt en het schoolleven met het oog op vaste tewerkstelling.

Werking

Op school werken de INTO-coördinatoren 2 dagen per week aan de algemene sociale zelfredzaamheid. Ze doen dit volgens de individuele noden van de leerling. 

De leerlingen gaan 3 dagen per week op stage in een bedrijf waar ze kunnen rekenen op begeleiding in het bedrijf en van de school.  Ze maken kennis met werksituaties, werkdruk, tijd en tempo.  Ze maken kennis met machines eigen aan het bedrijf.

Ze krijgen een kans hun bereidheid te tonen om te willen werken en bij te leren. De werkgever krijgt de kans om langdurig te evalueren en bij te sturen. 

Op die manier maken ze een geleidelijke overgang van leren naar werken

Mini-onderneming

Door het oprichten van een minionderneming leren de leerlingen meer over hoe ze kunnen budgetteren, plannen en organiseren.  We stellen hen als doel  om deze minionderneming op een volwaardige manier te besturen. Als hun bijdrage hiertoe optimaal is, kunnen de leerlingen op het einde van het schooljaar via hun verdiende werk, een zelf georganiseerde binnen –of buitenlandse reis maken. 

Je kan de minionderneming op de voet volgen via hun facebookpagina.

SODA attest

We willen met de INTO leerlingen een positieve groepsdynamiek creëren.  Dit doen we door andere schoolregels toe te passen, hen meer verantwoordelijkheid te geven en hen meer te leren rond het maatschappelijk welzijn. Samen werken ze aan attitudes en helpen ze elkaar.  INTO leerlingen krijgen ook een extra jaar de tijd om hun SODA attest te behalen. Dit attest biedt een grote meerwaarde bij het zoeken naar werk en leert hen omgaan met de nodige attitudes die het dagelijks leven biedt.