OV2: Meubelatelier

Tijdens de lessen beroepsgerichte vorming werken de leerlingen onder andere aan meubeltjes om grof motorische creatieve technieken in te oefenen.

Meubeltjes, kastjes en stoelen worden opgekuist en krijgen een nieuw leven. De leerlingen leren op deze manier bewust omgaan met gebruikte materialen. Door het hergebruik van deze materialen werken ze mee aan een duurzaam milieubeleid op school.