OV2: Konijnenhok

Tijdens de lessen beroepsgerichte vorming hebben de leerlingen van klas 4 een oude kast omgevormd tot een konijnenhok.

Er werd geschuurd en vervolgens een tekening gemaakt op de wand, er werd een deur verwijderd en er werd een kijkopening  gemaakt voor het konijn. De grof motorische technieken zoals zagen, schuren, schilderen, met de hamer werken, ... werden ingeoefend. Er werd ook gebruik gemaakt van milieuvriendelijke verf.