De Cirkel

Beroepsonderwijs op maat

Het Instituut Bert Carlier, Opleidingsvorm 3, wil een tewerkstelling van zijn leerlingen in het reguliere arbeidscircuit mogelijk maken. Om dit te bereiken, bieden wij beroepsonderwijs op maat van elke leerling aan.

Wij willen jongeren met een verstandelijk beperking en/of gedrags– en emotionele problemen helpen om zich optimaal te ontwikkelen tot een gelukkige en zelfstandige volwassene in onze huidige maatschappij. Daarom beogen wij naast het doorgeven van specifieke beroepsvaardigheden, ook de verwerving van specifieke arbeidsattitudes en de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de jongere.

De observatiefase

Het eerste jaar start je in de observatiefase. Dit jaar blijf je voor bijna alle lessen in je eigen klaslokaal en op je eigen, aparte speelplaats. We leren elkaar beter kennen.

Je proeft van alle opleidingen die je kan volgen in het buitengewoon onderwijs OV3, ook de opleidingen die wij als school niet aanbieden. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat je op het einde van het jaar zeker voor de juiste opleiding kiest.

We hebben veel aandacht voor je talenten en interesses. Dit doen we door te werken met projecten. Binnen elk van deze projecten werken we rond een bepaald onderwerp, thema of beroep. Er worden tijdens elk project activiteiten georganiseerd rond volgende talenten:

  • IK: jezelf beter leren kennen.
  • SAMEN: leren samenwerken met anderen, je plaats vinden in de groep.
  • NATUUR: aandacht hebben voor je omgeving, naar buiten gaan. 
  • TAAL: werken met woorden en taal, zoals gedichten en verhalen.
  • KIJKEN: werken met beeld, zoals foto's en schilderijen.
  • GETALLEN: werken met getallen en maten.
  • MUZIEK: werken met geluid en muziek.
  • DOEN: werken met je handen, dingen maken.

Een goede keuze maken is het belangrijkste wat je dit jaar leert, om de rest van je schooljaren op de juiste manier in te gaan.

Vak Uren
Project - beroepsgerichte vorming 16
Project - algemene sociale vorming 11
Godsdienst / Zedenleer / Islam 2
Lichamelijke opvoeding 3

De opleidingsfase

Tijdens de opleidingsfase zit je in het tweede en derde jaar op onze school. Bij de start van de opleidingsfase kies je een afstudeerrichting. Je gaat nu naar verschillende lokalen en ateliers voor praktijklessen, theorielessen, crea-lessen, sport, ... en je gaat naar de gezamenlijke speelplaats tijdens de pauzes.

Je krijgt meer praktijklessen (BGV) om je gekozen beroep aan te leren. Ook tijdens de theorielessen (GASV) leer je de theorie die nodig is voor je beroep. Dit gebeurt altijd op maat, want iedereen heeft andere talenten.

Daarnaast werk je tijdens de theorielessen (GASV) ook aan projecten, waarbij je als klas mag kiezen over welke thema's of onderwerpen je graag wilt bijleren.

Sinds het schooljaar '21-'22 werd de opleidingsfase hervormd. Op onze school kan je kiezen voor volgende opleidingen:

Vak Uren
Beroepsgerichte vorming - praktijk 19
Algemene sociale vorming - theorie/project 6
Creatieve activiteiten 2
Godsdienst / Zedenleer / Islam 2
Lichamelijke opvoeding 3

De kwalificatiefase

Tijdens je laatste twee jaren op onze school zetten we hard in op je toekomstige job.

Je gaat voor de praktijklessen (BGV) in totaal 9 weken op stage. Deze echte werkervaring leert je heel veel en laat je kennismaken met het latere werkleven. Verschillende oud-leerlingen werken na het afstuderen verder op de plek waar ze stage liepen.

Tijdens de theorielessen (GASV) werken we in projectvorm rond thema's die je goed op weg zouden moeten zetten: solliciteren, VDAB en andere diensten, budgetbeheer, een huis vinden en wonen, rijbewijs halen, ...

Om je nog extra op weg te helpen, werken wij samen met SODA. Ben jij een leerling die uitblinkt in Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude? Dan kan je bij ons een extra diploma behalen om dit te bewijzen aan je toekomstige werkgever. Hierbij gebruiken wij dezelfde regels en normen als scholen uit het regulier secundair onderwijs.

Vak Uren
Beroepsgerichte vorming - praktijk 19
Algemene sociale vorming - theorie/project 8
Godsdienst / Zedenleer / Islam 2
Lichamelijke opvoeding 3

De integratiefase

Wil je graag na je kwalificatie nog verder blijven leren? Wil je de stap van school naar werk verkleinen? Dan is de integratiefase zeker iets voor jou!

Tijdens dit extra, vrijwillig jaar kom je elke week nog 2 dagen naar school (maandag en dinsdag) en werk je 3 dagen op een stageplaats (woensdag, donderdag en vrijdag).

Je zet tijdens de schooldagen samen met de leerkrachten en andere enthousiaste leerlingen over alle opleidingen heen, een mini-onderneming op poten. Jullie gaan met de hele klas ook op (buitenlandse) reis of meerdaagse uitstap, afhankelijk van jullie winst.