Instituut Bert Carlier stelt zich garant voor 4 opleidingsvormen van het buiten gewoon secundair onderwijs +  de Gon ondersteuning voor de leerlingen met ondersteuningsnood in het reguliere onderwijs.  We staan in voor de speciale noden van elke leerling op onze school. 

Elke opleidingsvorm heeft een eigen locatie en zijn eigen identiteit.  Zo kunnen we in elke school een huiselijke sfeer creëren waar het goed thuis komen is.  Zich goed voelen binnen de school en zich kunnen integreren binnen een gemeenschap is het uitgangspunt van waaruit we vertrekken. Ons team is toegewijd om aan deze behoeften te voldoen. 

We zetten in op de talenten van elke leerling samen met een intensieve ondersteuning in het bereiken van een functionele taalvaardigheid.
Dit doen we door omstandigheden te creëren waarin leerlingen door hun inspanningen succeservaringen opdoen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dergelijke troeven er doen in slagen om een gelukkig individu te zijn die al naar gelang zijn mogelijkheden op de juiste plaats kan functioneren in onze maatschappij.