Opleidingsvorm 1

Gewoon waar mogelijk speciaal waar nodig

IBC Opleidingsvorm 1 is een kleinschalige school voor leerlingen die anders zijn, maar niet minder, voor alle leerlingen ongeacht hun oorsprong of overtuiging, voor alle leerlingen met een verstandelijke beperking met of zonder ASS.
Een gemotiveerd team creëert en ondersteunt mogelijkheden zodat leerlingen tot succeservaringen komen.

Doelgroep

Leerlingen met een verstandelijke beperking

We werken in klasoverschrijdende, heterogene groepen zodat er een gedifferentieerde en geïndividualiseerde aanpak mogelijk is.
We bereiden de jongeren specifiek voor op een beschermd leefmilieu. De leerlingen krijgen bij verschillende leerkrachten een gevarieerd leeraanbod en lessenpakket.

Leerlingen met ASS en een verstandelijke beperking

Mensen met autisme hebben grote behoefte aan structuur en veiligheid. Als de omgeving daar rekening mee houdt hebben ze minder stress en kunnen ze tot ‘leren’ komen.
Daarom hebben we een aantal peilers om die leerbaarheid na te streven.

1. BEGRIJPEN

Inleven in het autistisch denken

We volgen jaarlijks bijkomende opleidingen

We hebben wekelijks overleg waardoor we elke leerling steeds beter begrijpen

2. ONDERZOEK

We maken geen veronderstellingen

We starten met een lange observatieperiode

We informeren bij de ouders

We maken samen met de ouders een prioriteitenlijst

3. PLANNING OPSTELLEN

We maken een individueel handelingsplan.

Ons accent ligt op een positieve en individuele benadering van elke leerling.

Visuele ondersteuning wordt op maat van elke leerling aangebracht.

4. MAATWERK

Binnen onze schoolwerking passen we, waar nodig, de omgeving aan.

We organiseren in ruimte (werkhoeken, wachtplaatsen …. ) en in tijd ( dagschema’s

5. TOEKOMST

Hierin begeleiden we onze jongvolwassenen.

Ze kunnen voorbereidende stages volgen.

We brengen informatie over aan het volgende team: de leerlingen krijgen hun persoonlijke/individuele verduidelijkingen mee om zo een goede start te maken.

We volgen onze leerlingen nog verder op.

ov1