aanmeldingsformulier

Alle vragen zijn verplicht, tenzij ze aangeduid zijn als optioneel.
(Ouder, familie, hulpverlener, school, derde, ... )
Niet verplicht enkel bij meerdere kinderen die men wenst aan te melden
Voor een eventuele inschrijving in het internaat kan er een schoolverandering gevraagd worden uit organisatorische redenen
Waarom de vraag tot internaatsopvang - graag zo uitgebreid mogelijk