Korte schets van de aanmeldingsprocedure
De aanmelding gebeurt door de ouder/hulpverlener in één van de vestigingen van het SIG. Na aanmelding wordt de naam van het kind geplaatst op de aanmeldingslijst. Binnen het SIG wordt de hulpvraag bekeken en op basis van beschikbare plaatsen, leeftijd, type onderwijs/school, … wordt de eventuele plaats van instap toegewezen aan een vestiging van het SIG en het kind wordt op hun wachtlijst geplaatst. De vestiging die de verdere intakeprocedure op zich neemt, contacteert de ouder voor een rondleiding. Tijdens het eerste bezoek wordt de ouder op de hoogte gebracht van de werking, het financieel luik, afspraken en wordt de hulpvraag verder uitgediept. Na afloop krijgt de ouder het reglement en de intakebundel met de in te vullen formulieren mee naar huis. Bij het tweede gesprek wordt de bundel doorgenomen en worden praktische afspraken gemaakt naar de eigenlijke instap toe.

U kunt ook het digitaal aanmeldingsformulier invullen.