Welkom op de infopagina van Stedelijk Internaat Gent - afdeling Henri Story

Stedelijk Internaat Gent afdeling: Henri Story

Dit gebouw huisvest kinderen en jongeren van 6 jaar tot en met 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of autisme

Er wordt gewerkt met twee verticale gemengde leefgroepen:
“De snoezels” : een leefgroep van maximaal 6 kinderen en jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of autisme (type 9)  en concentratiestoornissen. Deze kinderen en jongeren  hebben nood aan een grotere individuele begeleiding.
“De springers” : een leefgroep van maximaal 11 kinderen en jongeren met een matige verstandelijke beperking en/of autisme. De klemtoon wordt gelegd op het groepsgerichte.

Onze missie
Dag en nachtopvang voorzien voor kinderen van 6j  tot en met 18 jaar van het buitengewoon onderwijs : type 2, type 9 (met een matige tot ernstige mentale beperking), OV1 en OV2.
De opvanguren zijn:
- elke weekdag van 16u00 tot 08u30 daaropvolgend
- op woensdag van 12u tot 08u30
We voorzien opvang op maat van het kind/jongere en de ouder omwille van:
- extra zorgbehoeften
- opvoedigkunde ondersteuning
Onze visie
We streven naar:
1. een continue relatie tussen kind en opvoeder
2. diversiteit in de groepssamenstelling
3. samenwerking met de ouders
4. samen met de scholen, CLB, .....

Het SIG Henri Story Story zet sterk in op het welbevinden, betrokkenheid en de competenties van het kind/jongere. Daartoe baseren we ons op de visie van IVA SOG meer bepaald rond handelingsgericht werken en de leidraad pedagogisch project IVA SOG. Meer info met betrekking tot het zorgbeleid kunt u vinden op de keuzeknop " beleid" op deze site

 

Voor contact of meer informatie mbt Henri Story en Olijf kunt u ons contacteren via de opgegeven contactreferenties

Bezoek zeker onze facebookpagina voor meer info en sfeerbeelden http://www.facebook.com/steenakker.henristory.7

Primeur onze eerste editie van het Storykrantje :

 

Sfeerbeelden Henri Story

hs