Pollux is een internaatsformule voor 16-plussers waar men op een veilige manier levenservaring kan opbouwen.

Pollux, internaat als leefschool

Wat?

Pollux is een internaatsformule voor leerlingen van het 5de en 6de middelbaar. Ze is bedoeld om jongeren voor te bereiden op een zelfstandig leven in de volwassenwereld.

Per schooljaar stellen we daarom met hen en met u een contract op waarin we samen bepalen welke vrijheden, rechte, én plichten ze hebben. Pollux is dus wel alleen geschikt voor wie zich aan afspraken houdt en engagementen kan aangaan.

Interesse?

In de Pollux-formule is er plaats voor 14 meisjes en 14 jongens. Er zijn een-en tweepersoonskamers.

Bel of mail ons voor een afspraak.

Pollux 16plus