De Stad Gent organiseert diverse initiatieven inzake vakantieopvang. Voor meer info https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/kinderopvang/vakantieopvang .

algemmen