Historiek:
De Openluchtschool werd na WOII opgesplitst in een school aan de Oudenaardsesteenweg en een vestiging aan Steenakker met verplicht internaat.
Bijzonderheden van dit internaat:
• Voorzieningen voor 90 kinderen
• Opvang kon alleen op doktersvoorschrift
• Tot begin ‘ 70 betaalden de ouders 5 BF/ kind + 1 BF solidariteitsgeld “ voor de soldaatjes” per week. Omgerekend zou dit nu zo’n €6/week betekenen
• Algemeen directeur was Frans Steenhout ( tot ’67) en er werden 2 opvoeders in dienst genomen voor de begeleiding van de 90 kinderen
• Het internaat was open van zondagavond tot vrijdagavond
In ’63 werd met het MPI Emiel Spanoghe plus een klein internaat gestart aan de Godshuizenlaan. Later verhuisde deze instelling naar de huidige ‘ Zonnepoort’, St-Lievenspoort.
Vanaf ’67 komt het internaat Steenakker onder de vleugels van Home Charles de Kerckhove ( directie : Mevr Van den Driessche)
Nadat in 1970 de wet op het Buitengewoon Onderwijs gestemd werd, richtte de Stad Gent een PMS voor Bijzonder Onderwijs op ( directie Bert Carlier)
In ’71 richt scheen Emiel Pante het Internaat voor Jongens op ( dir. Michel van Laere)

Op 1 sept 1976 wordt onder impuls van dhr Eddy Vermeulen, toen nog onderwijzer van de School voor Bijzonder Onderwijs en later directeur, het SIBO in het leven geroepen, Het Stedelijk Internaat voor Bijzonder Onderwijs. Anekdote : om 18u kwamen de eerste kinderen binnen , om 17u45 werd de elektriciteit pas aangesloten.

Van ’77 wordt beheerder Eddy Vermeulen ook directeur van het Buitengewoon Secundair Onderwijs, in opvolging van Dhr Bert Carlier

In datzelfde jaar vertrekt het jongensinternaat uit de gebouwen aan de ingang van Steenakker en komt dit gebouw vrij voor het SIBO.

In 1979 wordt vervolgens gestart met een home voor volwassen mentaal gehandicapten in het gebouw dat nu nog steeds aan de ingang kant Muylaertstraat staat. De bezielster hiervan was mevr Marie-Louise van Avermate, opgevolgd door Marianne de Clerck. Dit was de voorloper van het huidige home aan de Botestraat te Mariakerke

In 2004 komen Home Charles de Kerchhove ( huidige internaat Pollepelstraat) en Home Jules d’ Asseler ( huidige internaat Steenakker) zoals het internaat voor Buitengewoon Onderwijs op papier was blijven heten, samen onder de naam ‘ Huis van het Kind’ met als directie mevr. Huguette De Raeve.
In 2008 werd een nieuwbouw op het Henri Storyplein in gebruik genomen voor internaatsopvang van de kinderen van de school Zonnepoort ( afdeling van het huidige internaat Steenakker). De 2 huizen van het Kind Steenakker en Pollepel stonden onder leiding van Dhr Rudy Verberckmoes en Dhr Noël Quintyn.
In het schooljaar 2009-2010 werden de gebouwen en een deel van de werking van het “ Kleintjesoord” van de Dienst kinderopvang in de Olijfstraat overgenomen en ingebed in het Huis van het Kind. Voortaan had de Stad Gent een internaatwerking voor kinderen van 2.5 jaar tem 18 jaar verspreid over 3 locaties binnen Gent voor zowel regulier als bijzonder Onderwijs
In 2015 werd gekozen voor een nieuwe naam en werd “ Het Huis van het Kind” omgedoopt tot het “Stedelijke Internaat Gent” kortweg SIG. Het Dagelijks Bestuur werd waargenomen door Mevrouw Iris Allaert en Dhr. Rudy Verberckmoes.
In de loop van 2015 -2016 werden er diverse infrastructuur- en inhoudelijke werken opgestart na een beslissing van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs om de internaten te splitsen. Een erkenning volgde voor 2 aparte entiteiten. De SIG Henri Story en SIG Olijf vormen samen 1 erkende instelling . Deze keuze is gemaakt met de toekomstige nieuwbouw in het achterhoofd waarbij deze 2 internaten samen worden gevoegd op 1 site. De vestiging Pollepel vormt samen het vroegere SIG Steenakker een apart internaat. De jongeren van deze laatste SIG verhuizen naar de site Pollepel.

Hierbij zijn ook de leefgroepen anders ingedeeld. SIG Henri Story blijft de doelgroep Type 2 en Type 9 opvangen. De SIG Olijfstraat richt zich naar de kleuters en het lager onderwijs via 4 horizontale leefgroepen.
De Pollepel heeft als doelpubliek het secundair onderwijs en biedt naast internaatsopvang ook kamers met toezicht vanaf het schooljaar 2017-2018 voor jongeren van het hoger Secundair Onderwijs
Het dagelijks Bestuur van de 2 internaten gebeurt door Dhr. Harald Roos en Dhr. Rudy Verberckmoes.