Internaatsopvang voor kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar

SIG Henri Story heeft 2 afdelingen Henri Story en Olijf.

We voorzien opvang op maat van het kind en de ouder omwille van:
- Extra zorgbehoeften
- De werktijden van de ouders
- Opvoedkundige ondersteuning

We streven na:
- Een continue relatie tussen kind en opvoeder
- Diversiteit in de groepssamenstelling
- Samenwerking met de ouders
- Samenwerking met scholen, CLB, …

De afdeling Olijf:

 

Het Stedelijk Internaat Gent – Olijf is letterlijk het jongste van de Stedelijke Internaten.  Het vroegere “ Kleintjesoord-DIKO Gent” werd in het schooljaar 2009-2010 opgenomen  binnen de toenmalige autonome internaten van het” Huis van het Kind”. Het kent ook de jongste instapleeftijd voor internaatkinderen namelijk 2.5 jaar en de bovengrens is 12 jaar.
Er wordt gewerkt in 3 horizontale niet-gemengde leefgroepen van maximaal 10 kinderen namelijk Wasberen, Beren en Impala’s en 1 horizontale gemengde leefgroep  Panda’s – uitsluitend kleuters. Het internaat staat onder leiding van Dhr. Harald Roos

Onze missie

Dag en nachtopvang voorzien voor kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar van het reguliere en buitengewoon onderwijs.
De opvanguren zijn:
- zondagavond vanaf 19u tot 08u30
- elke weekdag van 15u30 tot 08u30
- op woensdag van 12u tot 08u30
- vrijdagavond van 15u30 tot 18u
 

Onze visie

Voor meer informatie met betrekking tot onze interne werking, visie, missie en  samenwerking met ouders en scholen , kunt u terecht op onze infobrochure voor ouders. 

U kan ook klikken op de onderstaande link  digitale rondleiding in SIG Olijf voor enkele foto’s van het internaat

http://www.flickr.com/photos/149773731@N07/albums/72157683547208476

 

Onze visie op Zorg

Het SIG Olijf zet sterk in op het welbevinden en betrokkenheid van het kind/ jongere. Daartoe ontwikkelde het een zorgbeleid  en een pedagogisch project op basis van handelingsgericht werken  gericht op het niveau van de groep/individu, de opvoeder en de ouders die de visie op zorg van IVA Gent  onderschrijft.

 

Bezoek zeker onze facebookpagina Stedelijk Internaat Gent Olijfstraat

https://www.facebook.com/SIGOlijf/

Meer info met betrekking tot het (zorg)beleid kunt u vinden op de keuzeknop beleid op deze site

Huishoudelijk reglement :

 

De afdeling Henri Story

 

Dit gebouw huisvest kinderen en jongeren van 6 jaar tot en met 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis.
Er wordt gewerkt met twee verticale gemengde leefgroepen:
“De snoezels” : een leefgroep van maximaal 6 kinderen en jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis (type 9)  en concentratiestoornissen. Deze kinderen en jongeren  hebben nood aan een grotere individuele begeleiding.
“De springers” : een leefgroep van maximaal 11 kinderen en jongeren met een matige verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis. De klemtoon wordt gelegd op het groepsgerichte.

Onze missie

Dag en nachtopvang voorzien voor kinderen van 6j  tot en met 18 jaar van het buitengewoon onderwijs : type 2, type 9 (met een matige tot ernstige mentale beperking), OV1 en OV2.
De opvanguren zijn:
- elke weekdag van 16u00 tot 08u30 daaropvolgend
- op woensdag van 12u tot 08u30

We voorzien opvang op maat van het kind/jongere en de ouder omwille van:

- extra zorgbehoeften

- opvoedigkunde ondersteuning

Onze visie

We streven naar:

  1. een continue relatie tussen kind en opvoeder
  2. diversiteit in de groepssamenstelling
  3. samenwerking met de ouders
  4. samen met de scholen, CLB, .....

Het SIG Henri Story Story zet sterk in op het welbevinden, betrokkenheid en de competenties van het kind/jongere. Daartoe baseren we ons op de visie van IVA SOG meer bepaald rond handelingsgericht werken en de leidraad pedagogisch project IVA SOG. Meer info met betrekking tot het zorgbeleid kunt u vinden op de keuzeknop " beleid" op deze site

Huishoudelijk reglement:

Voor contact of meer informatie mbt Henri Story en Olijf kunt u ons contacteren via de opgegeven contactreferenties

opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs