Internaat voor jongeren uit het secundair onderwijs.

Het SIG - Pollepel ligt in het hartje Gent. Het internaat voorziet opvang van zondagavond 19:00 tot vrijdag 09:00 voor jongeren uit het secundair onderwijs. Schoolvakantiedagen is het internaat gesloten.

Er is plaats voor 50 internen verdeeld over 4 leefgroepen.

Het internaat begeleidt jongeren uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Algemeen ligt de nadruk op tienerwerking.

Drie leefgroepen werken conform de klassieke internaatwerking.

Deze richten zich vooral op de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.

De vierde leefgroep Pollux biedt een nieuwe werking binnen het Stedelijk Internaat Gent.

Jongeren verblijven op kamers en worden voorbereid op zelfstandigheid in het dagelijks leven.

De verantwoordelijke beheerder is Rudy Verberckmoes.

Onze missie

Dag- en nachtopvang voorzien voor jongeren uit het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs.

De opvanguren zijn:
- zondagavond van 19:00 tot 08:30
- elke weekdag van 15:30 tot 08:30
- op woensdag van 12:00 tot 08:30
- vrijdagochtend tot 09:00

We voorzien opvang op maat van de jongere. 

Visie

Het SIG Pollepel zet sterk in op het welbevinden, betrokkenheid en competenties van de jongeren. We baseren ons op de visie van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent. Meer info met betrekking tot het zorgbeleid kunt u vinden op de keuzeknop: Beleid

Voor meer informatie kunt u ons contacteren. 

Toestemmingsformulieren

Bijwonen externe activiteiten

Medicatieattest 

Castor
sfeerbeeld pollepel