Internaatsopvang voor kinderen van 2.5 tot en met 12 jaar

Ons internaat is gelegen aan de Groendreef in Gent. Wij bieden in een warme huiselijke omgeving opvang aan alle kinderen uit het kleuter en lager onderwijs. Wij leggen de nadruk op het leren samenleven en op de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van elk kind. Bij ons wordt iedereen van nabij opgevolgd, geprikkeld en gestimuleerd.
Wij maken deel uit van het stedelijk onderwijs Gent. Op deze manier kunnen wij onze kinderen een brede waaier van scholen aanbieden.
We verwelkomen u ook graag op ons internaatsfeest en andere activiteiten.

Bekijk nu ook onze Facebook-pagina:
https://www.facebook.com/SIGOlijf

Opvang en openingstijden

Wij hebben plaats voor 40 kinderen die verdeeld worden over 4 unieke leefgroepen.

  1. Leefgroep de panda's: een kleuter leefgroep.
  2. Leefgroep de wasberen: een gemengde leefgroep voor kinderen uit de 1ste graad basisonderwijs.
  3. Leefgroep beren: voor jongens uit het 2de & 3de graad basisonderwijs.
  4. Leefgroep de impala's: voor meisjes uit het 2de & 3de graad basisonderwijs

Het internaat is geopend op schooldagen. Tijdens de schoolvakanties zijn we gesloten.

De opvanguren zijn:

  • Zondagavond vanaf 19u tot 08u30.
  • Elke weekdag van 15u30 tot 08u30.
  • Op woensdag van 12u tot 08u30.
  • Vrijdagavond van 15u30 tot 18u

Missie en troeven

Missie

In een huiselijke sfeer willen we streven naar een zo hoog mogelijke betrokkenheid en welbevinden van onze kinderen. Opvolgen, begeleiden en stimuleren is ons doel.  We werken nauw samen met de scholen, Clb en andere externe partners.

Via heen en weer schriftjes, oudercontacten, informele en formele gesprekken houden we elkaar op de hoogte.

Troeven

Huiselijke sfeer:

Dit verwezenlijken we door te werken in gezellig ingerichte leefgroepen van maximum 10 kinderen met een vaste opvoeder. Zo kan uw kind zich hechten en krijgt het genoeg zelfvertrouwen om nieuwe dingen te ontdekken.

 

Studiebegeleiding:

We werken in kleine groepen met vaste studiebegeleider. Zo creëren wij een sfeer waar efficiënt en effectief werken voor school gestimuleerd wordt! Deze korte en krachtige inspanning heeft een gunstig effect op de motivatie van de kinderen.

Kringgesprekken

We willen dat kinderen naar elkaar leren luisteren, hun interesses kunnen delen, hun verhaal kunnen vertellen, conflicten kunnen oplossen en hun talenten kunnen tonen. Daarom besteden we in de leefgroepen veel aandacht aan kringgesprekken. Deze zijn waardevol voor iedereen en zorgen voor een positief zelfbeeld en verhoogd het welbevinden.

Kindvergaderingen

Als kinderen samen met ons beslissingen nemen, is de betrokkenheid groter. Zo organiseren we kindvergaderingen, waarin we samen nadenken over het activiteitenaanbod, de aanschaf van nieuw speelgoed, maar bijvoorbeeld ook over de regels. Zo komen we goed te weten wat kinderen willen en belangrijk vinden.

Talentontwikkeling

Door een breed gamma van avond en woensdagnamiddag activiteiten aan te bieden die georganiseerd worden door opvoeders die gebruik maken van hun eigen talenten en externe organisaties geven we de kinderen de kans om te verkennen wat ze echt graag doen, waar ze plezier in hebben , wat bij hen past om zo succeservaringen op te doen. “Le talent, ça n’existe pas, le talent c’est d’avoir envie de faire quelque chose.”

Gezonde voeding

We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam door extra aandacht te besteden aan het gezondheidsbeleid (waterproject, voldoende fruit, gezonde tussendoortjes, eigen moestuin en gevarieerde voeding).

Een enthousiast en gemotiveerd team

 

DSC_8573
DSC_8516
DSC_6244
DSC_6242
DSC_6236
DSC_6233
DSC_6232
DSC_6230
DSC_6227
DSC_6223
DSC_6213
DSC_6212
DSC_6210
DSC_6207
DSC_6205
DSC_6201
DSC_6197
DSC_6194
DSC_6186
DSC_6180

Pagina's

opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs