Oudergesprekken

Beste ouder(s)

Op vrijdag 27 november worden er oudergesprekken georganiseerd op het SIG Kastanje. Via het heen en weerschriftje van uw kind wordt een uitnodigingsbrief met meer info meegegeven. Hou deze datum alvast vrij in uw agenda.

 

Tot dan

 

Het Kastanje Team