Kinder- en ouderparticipatie

Inspraak en communicatie is een troef. Elke stem wordt gehoord.

Kind-en groepsgesprekken

We willen dat kinderen naar elkaar leren luisteren, hun interesses kunnen delen, hun verhaal kunnen vertellen, conflicten kunnen oplossen en hun talenten kunnen tonen. Daarom besteden we in de leefgroepen veel aandacht aan kind- en groepsgesprekken. Deze zijn waardevol voor iedereen en zorgen voor een positief zelfbeeld en een verhoogd welbevinden.

Kindvergaderingen

Als kinderen samen met ons beslissingen nemen, is de betrokkenheid groter. Zo organiseren we kindvergaderingen, waarin we samen nadenken over het activiteitenaanbod, de aanschaf van nieuw speelgoed, maar bijvoorbeeld ook over de regels. Zo komen we goed te weten wat kinderen willen en belangrijk vinden.

Oudergesprekken

We organiseren twee maal per jaar oudergesprekken. Daarnaast wordt er ook tussendoor geƫvalueerd en kan er steeds een gesprek aangevraagd worden. In augustus organiseren we elk jaar een onthaalmoment en het internaatsfeest staat volledig in het teken van de ouder(s). Heb je een plotse vraag? Kom dan gerust langs (na afspraak) of geef ons een belletje.